Ceste

Ceste

Stanje na cestah

Zaradi burje velja prepoved za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina.

 

Sneg:
- Verige so obvezne na prelazih Korensko sedlo, Ljubelj in Jezerski Vrh. Prelaz Vršič je zaprt.
- Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je na cesti Ajdovščina - Col - Črni Vrh ter na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

Dela:
- Promet skozi predor Karavanke bo do četrtka, 21. 3., ponoči, med 20. in 5. uro, potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom.
- Do 15. aprila 2019 bo zaprta cesta Žiče - Poljčane, pri Zbelovem. Obvoz po cesti Loče - Tepanje - Slovenska Bistrica - Poljčane in obratno.
- Do 15. 5. 2019 bo zaprta cesta Jereka - Jezero, v Bohinjski Češnjici.
- V torek, 19. 3., bo na območju Most pri Komendi zaradi del na električnem omrežju in nedelujočih semaforjev promet oviran, v času prometnih konic pričakujemo zastoje.

Zadnji podatek: 19. marec 2019 ob 03:26

Stanje na državnih cestah

A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zastoj (18. marec 2019 ob 19:58)
A2, Ljubljana - Karavanke, v predoru Karavanke v obe smeri je zaradi del izmenična zapora voznih pasov s čakanjem pred predorom.

G2-101, Ljubelj - Bistrica : Sneg (18. marec 2019 ob 15:48)
G2-101, Tržič - Ljubelj, prelaz Ljubelj, sneg na cestišču. Obvezne verige.

G2-106, Fara - Petrina: Prepoved za tovornjake (18. marec 2019 ob 12:43)
G2-106, Kočevje - MP Petrina, mejni prehod, prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi zimskih razmer na hrvaški strani.

R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko: Sneg (18. marec 2019 ob 13:54)
R1-210, Kranj - Jezersko, prelaz Jezerski Vrh, sneg na cestišču. Obvezne verige.

R1-201, Korensko Sedlo - Podkoren: Sneg (18. marec 2019 ob 12:11)
R1-201, Podkoren - Korensko sedlo, sneg na cestišču. Obvezne verige.

R1-207, Črni vrh - Col: Prepoved za tovornjake (18. marec 2019 ob 11:58)
R1-207, Ajdovščina - Col - Črni Vrh, sneg na cestišču. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike.

H4 , Nova Gorica - Razdrto: Veter (18. marec 2019 ob 11:40)
H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Ajdovščina in razcepom Nanos je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Veter (18. marec 2019 ob 11:39)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

R1-213, Pudob - Babno polje: Prepoved za tovornjake (18. marec 2019 ob 13:07)
R1-213, Bloška Polica - MP Babno Polje, MP Babno Polje, mejni prehod, prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi zimskih razmer na hrvaški strani.

R3-633, Jereka - Jezero: Zaprta cesta (18. marec 2019 ob 10:16)
R3-633, Jereka - Jezero - Savica, v Bohinjski Češnjici,, popolna zapora zaradi del do 15. 5. 2019. Obvoz po cesti Bohinjska Češnjica - Stara Fužina - Ribčev Laz - Bohinjska Bistirca - Bitnje in obratno.

RT-921, Kandrše - Vače - Sp. Hotič: Delo na cesti (18. marec 2019 ob 09:45)
RT-921, Kandrše - Vače - Sp. Hotič, v Ržišču, polovična zapora zaradi gradnje kabelske kanalizacije do 22. 3. 2019.

R1-218, Podzemelj - Črnomelj: Delo na cesti (18. marec 2019 ob 08:47)
R1-218, Metlika - Črnomelj, v Kloštru, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 15. 4. 2019.

G2-106, Kočevje - Livold: Delo na cesti (18. marec 2019 ob 08:10)
G2-106, Kočevje - Livold, v Kočevju, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske steze do 31. 5. 2019.

R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: Delo na cesti (18. marec 2019 ob 06:25)
R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pomična polovična zapora zaradi obsekovanja rastlinja do 22. 3. 2019, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-694, Velenje - Dobrteša vas: Zaprta cesta (16. marec 2019 ob 06:40)
R3-694, Polzela - Velenje, pri Ložnici, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 5. 5. 2019 Obvoz po cesti Velenje - Gorenje - Šmartno ob Paki - Polzela - Ložnica.

RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta (16. marec 2019 ob 05:48)
RT-915, Grda Draga - Pudob, v Leskovi Dolini, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa predvidoma do 30. 9. 2019. Obvoz je možen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Ilirska Bistrica.

R3-683, Pilštanj - Golobinjek: Delo na cesti (15. marec 2019 ob 10:21)
R3-683, Lesično - Golobinjek, pri Pilštanju, oviran promet zaradi ureditve križišča in hodnika za pešce do 24. 5. 2019.

R2-423, Pilštanj - Podsreda: Delo na cesti (15. marec 2019 ob 10:16)
R2-423, Lesično - Podsreda, pri Pilštanju, oviran promet zaradi ureditve križišča in hodnika za pešce do 24. 5. 2019.

R1-219, Poljčane: Delo na cesti (15. marec 2019 ob 08:25)
R1-219, Sl. Bistrica - Poljčane, v Poljčanah, polovična zapora zaradi izvedbe priključka in izgradnje EEO predvidoma do 17. 4. 2019.

G1-4, Otiški vrh - Slovenj Gradec: Delo na cesti (15. marec 2019 ob 06:06)
G1-4, Slovenj Gradec - Dravograd, v Šentjanžu pri Dravogradu, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 4. 2019.

LZ-212340, Od Šmartinske cesta do Bratislavske: Delo na cesti (15. marec 2019 ob 10:28)
Ljubljana, obvozna cesta, od Šmartinske ceste do Bratislavske, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste. Ob vikendih v marcu bo popolna zapora.

R3-688, Žiče - Poljčane: Zaprta cesta (14. marec 2019 ob 09:15)
R3-688, Žiče - Poljčane, pri Zbelovem, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča. Obvoz po cesti Loče - Tepanje - Slovenska Bistrica - Poljčane in obratno.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Zaprta cesta (13. marec 2019 ob 12:42)
R2-428, Luče - Sestre Logar, med Firštom in Klemenčo žago, popolna zapora zaradi sečnje lesa do 31. 5. 2019 , dnevno med 8. in 18. uro, razen nedelj in praznikov. Promet bo v času zapore sproščen predvidoma vsako polno uro za 15 minut.

R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti (14. marec 2019 ob 08:45)
R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Bregu pri Borovnici, oviran promet zaradi ureditve prehoda za pešce do 20. 3. 2019.

G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti (12. marec 2019 ob 12:36)
G2-106, Kočevje - Ljubljana, pri Gornjih Ložinah, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske ceste do 30. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC--303856, Rozmanova ulica: Zaprta cesta (12. marec 2019 ob 11:11)
Ljubljana, Rozmanova ulica, popolna zapora zaradi del do 24. 3. 2019. Obvoz po mestnih ulicah.

R3-601, Borjana - Robidišče: Zaprta cesta (12. marec 2019 ob 09:15)
R3-601, Borjana - Robidišče, v Borjani, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 20. 4. 2019 , dnevno med 7.30 in 17. uro, razen nedelj. Obvoz za osebna vozila po cesti Borjana - Breginj - Logje - Robidišče in obratno.

R2-402, Gonjače - Dobrovo: Delo na cesti (12. marec 2019 ob 08:55)
R2-402, Gonjače - Dobrovo, Šmartno - Dobrovo, pomična polovična zapora zaradi izvedbe kabelske kanalizacije do 27. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti (11. marec 2019 ob 09:26)
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Malem Vrhu, oviran promet zaradi izgradnje pločnika do 30. 4. 2019.

R1-218, Podzemelj - Črnomelj: Delo na cesti (11. marec 2019 ob 09:02)
R1-218, Metlika - Črnomelj, med Črnomljem in Vranoviči, pomična polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 1. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-450, Hoče - letališče Maribor: Delo na cesti (11. marec 2019 ob 08:44)
R2-450, Hoče - letališče Maribor, Letališka cesta, polovična zapora zaradi ureditve ceste, priključkov in kolesarske steze do 3. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-625, Bertoki - Gračišče: Delo na cesti (11. marec 2019 ob 08:37)
R3-625, Bertoki - Gračišče, v Pradah, polovična zapora zaradi izgradnje krožnega križišča do 13. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti (18. marec 2019 ob 09:52)
G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, zavarovanja ceste pred padanjem kamenja do 29. 3. 2019. Možne so občasne, do 10 minutne popolne zapore.

R3-685, Tekačevo - Rogaška Slatina: Zaprta cesta (11. marec 2019 ob 08:03)
R3-685, Tekačevo - Rogaška Slatina, v Tekačevem, popolna zapora zaradi sanacije ceste do 24. 4. 2019. Obvoz po glavni cesti Podplat - Rogatec in po lokalnih cestah.

R1-203, Bovec - Žaga: Delo na cesti (11. marec 2019 ob 07:21)
R1-203, Bovec - Žaga, Bovec, pri letališču, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 8. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti (10. marec 2019 ob 05:46)
R2-409, Postojna - Ravbarkomanda, pod avtocesto, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vozišča predvidoma do 20. 7. 2019. Možne so kratkotrajne do 15 minutne popolne zapore.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (13. marec 2019 ob 11:29)
A1, Ljubljana - Koper, na viaduktu Ravbarkomanda v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

R2-430, Ložnica - Tepanje: Delo na cesti (8. marec 2019 ob 09:34)
R2-430, Slovenske Konjice - Slovenska Bistrica, v Novem Tepanju, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika predvidoma do 23. 4. 2019.

R2-403, Podrošt - Češnjica: Zaprta cesta (13. marec 2019 ob 10:54)
R2-403, Podrošt - Češnjica, Podrošt - Zali Log, popolna zapora zaradi sanacije brežin in odprave zožitve. Popolna zapora bo od ponedeljka do petka, dnevno med 8. in 13. uro ter med 15. in 18. uro. V času popolne zapore je obvoz za osebna vozila po državnih in občinskih cestah preko Davče. Za tovorna vozila pa je obvoz urejen po državnih cestah preko Cerknega.

R2-418, Dobruška vas - Šentjernej: Delo na cesti (7. marec 2019 ob 06:17)
R2-418, Dobruška vas - Šentjernej, pri Dobravi pri Škocjanu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve pločnika predvidoma do 30. 4. 2019.

G2-107, Rogatec - Dobovec: Delo na cesti (7. marec 2019 ob 06:07)
G2-107, Rogatec - Dobovec, pri Rogatcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 5. 2019.

R2-434, Radlje - Radeljski prelaz: Delo na cesti (6. marec 2019 ob 07:50)
R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, v Radljah, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 2. 4. 2019.

G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti (6. marec 2019 ob 07:46)
G1-1, Dravograd - Maribor, v Radljah, polovična zapora zaradi izvedbe krožišča do 2. 4. 2019.

G2-111, Jagodje - Valeta: Delo na cesti (5. marec 2019 ob 06:57)
G2-111, Izola - Portorož, pri Strunjanu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije krožišča do 19. 4. 2019, med delovniki med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti (4. marec 2019 ob 11:25)
R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, v Šmarjeti, polovična zapora zaradi ureditve kolesarskega prehoda do 30. 4. 2019.

R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo na cesti (4. marec 2019 ob 11:00)
R1-225, Stahovica - Gornji Grad, Krivčevo - Podlom, več polovičnih zapor zaradi gradnje nadomestnih prepustov do 30. 6. 2019.

R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Delo na cesti (4. marec 2019 ob 10:51)
R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, v Sostrem, polovična zapora zaradi gradnje transformatorske postaje do 15. 4. 2019.

G1-1, Ruta - Maribor : Delo na cesti (4. marec 2019 ob 10:13)
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Bresternici, polovična zapora zaradi novogradnje vodovoda do 31. 5. 2019.

R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Delo na cesti (28. februar 2019 ob 09:04)
R1-232, Lipovci - Murska Sobota, pri Rakičanu, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 15. 5. 2019.

R3-658, Stari trg - Brezovica: Delo na cesti (27. februar 2019 ob 09:46)
R3-658, Stari trg - Brezovica, polovična zapora na več odsekih zaradi sanacije vozišča do 13. 9. 2019.

R3-681, Laško - Breze - Šentjur: Delo na cesti (27. februar 2019 ob 08:13)
R3-681, Laško - Breze - Šentjur, pri Mariji Gradcu, polovična zapora zaradi obnove železniškega nadvoza do 20. 3. 2019.

R3-639, Sp. Brnik - Cerklje: Delo na cesti (27. februar 2019 ob 07:47)
R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 5. 7. 2019.

G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti (4. marec 2019 ob 05:51)
G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Stopče - Grobelno, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 6. 2019.

R3-735, Muta - Vuzenica: Delo na cesti (26. februar 2019 ob 07:12)
R3-735, Muta - Vuzenica, polovična zapora zaradi izgradnje steze za pešce in kolesarje predvidoma do 30. 5. 2019.

R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti (25. februar 2019 ob 09:52)
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, v Globokem, oviran promet zaradi izgradnje pločnika do 30. 4. 2019. Občasno promet poteka izmenično enosmerno.

R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Zaprta cesta (25. februar 2019 ob 09:07)
R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, pri Spodnji Kapli, popolna zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 28. 6. 2019. Obvoz po lokalni cesti.

G2-105, Novo mesto - Metlika: Delo na cesti (25. februar 2019 ob 08:52)
G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Jugorju pri Metliki, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 31. 5. 2019.

R2-409, Kozina - Kastelec: Zaprta cesta (20. februar 2019 ob 09:26)
R2-409, Kozina - Črni Kal, v Kozini pri avtocestnem priključku, popolna zapora zaradi gradnje krožišča do 15. 4. 2019. Obvoz je označen in urejen po Obvozni in Bazoviški cesti.

R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti (20. februar 2019 ob 08:50)
R3-642, Vrhnika - Podpeč, v Dolu pri Borovnici, polovična zapora zaradi gradnje avtobusnih postajališč do 19. 3. 2019.

RT-912, Zali Log - Davča: Delo na cesti (1. marec 2019 ob 08:04)
RT-912, Zali log - Davča, pri Zalem Logu, polovična zapora zaradi popravila brežin do 10. 5. 2019.

LZ-212610, C. dveh cesarjev: Zaprta cesta (18. februar 2019 ob 13:30)
Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 4. 2019.

R3-625, Bertoki - Gračišče: Delo na cesti (18. februar 2019 ob 09:04)
R3-625, Bertoki - Gračišče, v Pobegih, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 14. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti (18. februar 2019 ob 15:33)
G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-216, Dvor - Soteska: Delo na cesti (18. februar 2019 ob 07:40)
R1-216, Dvor - Soteska, med Dvorom in Dolnjim Kotom, pomična polovična zapora zaradi oskrbe Suhe krajine s pitno vodo do 30. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti (15. februar 2019 ob 08:10)
R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, med Srednjo Kanomljo in Spodnjo Kanomljo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 7. 2019. Možne občasne, do 30 minutne popolne zapore v delovnem času.

R2-435, Maribor - Ruše: Delo na cesti (18. februar 2019 ob 07:52)
R2-435, Maribor - Ruše, polovična zapora na več odsekih zaradi gradnje optičnega omrežja do 30. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-6, Postojna - Pivka: Delo na cesti (12. februar 2019 ob 07:23)
G1-6, Postojna - Pivka, pri Selcah, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 24. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-442, Dobrovnik - rondo Dolga vas: Delo na cesti (13. februar 2019 ob 08:51)
R2-442, Dobrovnik - Rondo Dolga vas, v Žitkovcih, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve odvodnjavanja do 30. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti (19. februar 2019 ob 08:14)
R2-414, Kamnik - Ločica, Poreber - Buč, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 22. 8. 2019.

LC-480060, Izlake - Sp. Izlake - Pušave: Izredni dogodek (8. marec 2019 ob 09:22)
LC Spodnje Izlake - Pušave, popolna zapora zaradi plazu.

G2-108, Zagorje - Trbovlje: Zaprta cesta (15. marec 2019 ob 09:44)
G2-108, Zagorje - Trbovlje, med odcepom za Podkum in bencinskim servisom, popolna zapora zaradi podora kamenja. Obvoz je po cesti Zagorje ob Savi - Bevško - Trbovlje in obratno.

R3-609, Čepovan - Most na Soči: Delo na cesti (6. februar 2019 ob 08:33)
R3-609, Čepovan - Most na Soči, pri Čepovanu, pomična polovična zapora zaradi sanacije nevarnih krivin na cesti predvidoma do 30. 3. 2019, dnevno med 8. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti (5. februar 2019 ob 08:52)
R2-409, Vrhnika - Logatec, na Vrhniki pri odcepu za Gabrče, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 15. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti (19. februar 2019 ob 06:24)
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Jeličnem Vrhu, polovična zapora zaradi popravila podpornega zidu do 12. 7. 2019. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne 15 minutne popolne zapore. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec: Delo na cesti (31. januar 2019 ob 12:16)
R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec, Čermožišče - Kozminci, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 31. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti (25. januar 2019 ob 07:16)
R2-408, Žiri - Trebija, pri Žireh, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča v sklopu gradnje obvoznice do 15. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

LZ-212410, Sneberska cesta: Zaprta cesta (23. januar 2019 ob 10:06)
LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 31. 3. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.

R3-615, Volčja Draga - Križ: Delo na cesti (11. februar 2019 ob 07:23)
R3-615, Volčja Draga - Križ, pri odcepu za Križ in Vrtojbo, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča, do 29. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti (7. marec 2019 ob 08:25)
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini, na Goriški cesti, polovična zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 15. 7. 2019.

R2-402, Dobrovo - Neblo: Delo na cesti (8. marec 2019 ob 08:48)
R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, polovična zapora zaradi ureditve ceste in pločnikov predvidoma do 29. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-203, Bovec - Žaga: Delo na cesti (15. januar 2019 ob 08:24)
R1-203, Bovec - Žaga, pri Dvoru, polovična zapora zaradi ureditve krožnega križišča do 24. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti (14. januar 2019 ob 08:39)
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Vurberku, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnih postajališč do 15. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti (14. januar 2019 ob 08:06)
R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema do 23. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti (14. januar 2019 ob 07:36)
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici, polovična zapora zaradi gradnje plinovoda do 30. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti (14. januar 2019 ob 07:28)
R2-425, Poljana - Šentvid, pri Črni na Koroškem, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-665, Vel. Reka - Radeče: Zaprta cesta (11. januar 2019 ob 07:45)
R3-665, Vel. Reka - Radeče, popolna zapora zaradi modernizacije ceste. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po državnih cestah Vel. Preska - Ljubež v Lazih - Šmartno pri Litiji - Litija - Zagorje ob Savi - Podkum.

R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti (6. februar 2019 ob 08:25)
R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Bohinjski Bistrici, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 29. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-696, Škale - Graška Gora - Šmikla: Zaprta cesta (21. december 2018 ob 10:22)
R3-696, Škale - Graška Gora - Šmiklavž, pri Šmiklavžu, popolna zapora zaradi sanacije plazu do 31. 3. 2019. Obvoz po cesti Šmiklavž - Mislinja - Velenje - Škale.

R3-724, Berkovci - Kobilje: Zaprta cesta (4. marec 2019 ob 12:10)
R3-724, Berkovci - Kobilje, Motvarjevci - Kobilje, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 31. 5. 2019. Obvoz je urejen po cesti Kobilje - Dobrovnik - Bogojina - Motvarjevci.

R1-235, Petanjci - Murska Sobota : Delo na cesti (20. december 2018 ob 09:37)
R1-235, Petanjci - Murska Sobota , v Tišini, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 8. 2019, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-721, Petrovci - Kuzma: Izredni dogodek (12. december 2018 ob 13:14)
R3-721, Petrovci - Kuzma, oviran promet zaradi plazenja vozišča.

R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti (11. december 2018 ob 11:02)
R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi gradnje nove šole do 30. 6. 2020.

LC-390100, Trboje - Voklo: Zaprta cesta (30. november 2018 ob 09:31)
LC, Trboje - Voklo, pri Trbojah, popolna zapora zaradi del predvidoma do 31. 3. 2019.

R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo na cesti (26. november 2018 ob 09:37)
R3-643, Cerknica - Rakitna , v Begunjah pri Cerknici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 27. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti (23. november 2018 ob 11:52)
G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, Stopnik - Dolenja Trebuša, več polovičnih zapor zaradi obnove ceste do 30. 9. 2019. Med 8. in 16.30. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-926, Sleme - Koprivna: Delo na cesti (23. november 2018 ob 07:18)
RT-926, Solčava - Črna na Koroškem, pri Koprivni, polovična zapora zaradi gradnje povezovalnega kablovoda do 30. 3. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-206, Ruska cesta : Zaprta cesta (18. marec 2019 ob 14:01)
R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, popolna zapora zaradi zasneženega cestišča.

RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta (15. marec 2019 ob 07:19)
RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.

RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn: Zaprta cesta (14. marec 2019 ob 09:09)
RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, v Željnah, v Željnah, popolna zapora zaradi obnove ceste. Obvoz je urejen.

R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo na cesti (28. februar 2019 ob 08:25)
R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, pri Zgornji Koreni, pomična polovična zapora zaradi sanacije plazu in izgradnje meteorne kanalizacije predvidoma do 13. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-430, Stranice - Višnja vas: Delo na cesti (12. november 2018 ob 07:47)
R2-430, Celje - Slovenske Konjice, na Stranicah, polovična zapora zaradi gradnje hodnika za pešce predvidoma do 30. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-107, Rogatec - Dobovec: Delo na cesti (23. november 2018 ob 06:54)
G2-107, Rogatec - Dobovec, pri Dobovcu pri Rogatcu, oviran promet zaradi ureditve ceste, predvidoma do 9. 8. 2019.

R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Izredni dogodek (15. marec 2019 ob 09:14)
R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.

RT-908, Mojstrana - Vrata: Zaprta cesta (18. marec 2019 ob 11:36)
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi zimskih razmer.

R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo na cesti (20. december 2018 ob 09:15)
R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, oviran promet zaradi gradnje vodovoda.

R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče: Zaprta cesta (1. februar 2019 ob 12:39)
R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, pri Žvirčah, popolna zapora zaradi zaradi modernizacije ceste do 31.05.2019. Obvoz je urejen po cesti Žvirče - Smuka - Dvor - Žužemberk.

R1-220, Krško - Brežice: Delo na cesti (1. marec 2019 ob 08:34)
R1-220, Krško - Brežice, pri Brežicah, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 10. 5. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-105, Novo mesto : Delo na cesti (11. oktober 2018 ob 08:37)
G2-105, Novo mesto , pri Novem mestu, polovična zapora zaradi ureditve večnamenske poti do 15. 4. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so občasne kratkotrajne popolne zapore. V času popolne zapore obvoza ni.

R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane: Delo na cesti (3. oktober 2018 ob 07:41)
R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, v Spodnji Brežnici, popolna zapora zaradi ureditve izvennivojskega križanja z železniško progo 20. 4. 2019. Obvoz je ob gradbišču in poteka izmenično enosmerno.

R3-651, Novo mesto - Mirna Peč: Delo na cesti (29. november 2018 ob 14:37)
R3-651, Novo mesto - Mirna Peč, Mirna Peč - Šranga, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-439, Cerkvenjak - Senarska: Delo na cesti (22. februar 2019 ob 09:16)
R2-439, Cerkvenjak - Senarska, v Spodnji Senarski, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 27. 5. 2019.

R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo na cesti (24. september 2018 ob 09:23)
R2-437, Šentilj - Pesnica, v Šentilju, na Mariborski cesti, oviran promet zaradi gradnje podhoda, do 15. 4. 2019. Zaprt bo pas za levo zavijanje.

R3-712, Žihlava - Rogoznica : Delo na cesti (19. september 2018 ob 08:40)
R3-712, Žihlava - Rogoznica , v Gabrniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve križišča do 13. 8. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo na cesti (23. november 2018 ob 06:49)
R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pri Potoku v Črni, popolna zapora zaradi gradnje mostov čez potok Črna do 5. 7. 2019. Obvoz je ob gradbišču izmenično enosmerno.

R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: Zaprta cesta (5. marec 2019 ob 12:13)
R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 8. 2019. Obvoz po cesti Gornji Kraj - Črenšovci - Jula Marof - Ložič - Velika Polana in obratno.

RT-926, Koprivna - Črna: Delo na cesti (15. november 2018 ob 05:40)
RT-926, Koprivna - Črna, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 12. 6. 2019. Promet poteka po začasnem mostu izmenično enosmerno.

R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Zaprta cesta (26. november 2018 ob 09:43)
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, v Dolenji Trebuši, popolna zapora zaradi sanacije ceste in novogradnje mostu do 15. 4. 2019. Obvoz je urejen po lokalni cesti.

G2-102, Godovič - Kalce: Delo na cesti (7. januar 2019 ob 10:25)
G2-102, Godovič - Kalce, pri Hotedršici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 24. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-643, Rakitna - Cerknica: Zaprta cesta (5. marec 2019 ob 07:21)
R3-643, Cerknica - Rakitna, v Cerknici, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 25. 3. 2019. Obvoz za osebna vozila in avtobuse po državnih in lokalnih cestah, za tovorna vozila po regionalnih cestah Rakitna - Cerknica, Cerknica - Bloška Polica in po lokalni cesti.

LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga: Zaprta cesta (20. avgust 2018 ob 10:13)
Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta (15. november 2018 ob 08:25)
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.

R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti (21. december 2018 ob 07:58)
R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, oviran promet zaradi obnove cestišča do 29. 6. 2019. Omejitev hitrosti 30 km/h.

R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti (31. januar 2019 ob 08:32)
R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, v Sv. Juriju, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 3. 2019, dnevno med 7. in 15. uro.

R1-222, Zagorje - Most čez Savo: Delo na cesti (30. november 2018 ob 08:39)
R1-222, Zagorje - Most čez Savo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti (10. december 2018 ob 09:13)
R2-408, Žiri - Trebija - Gorenja vas, pri Selu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 29. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-926, Solčava - Podolševa - Sleme: Zaprta cesta (15. januar 2019 ob 08:18)
RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 28. 6. 2019. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.

RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti (28. december 2018 ob 07:27)
RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.

Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana: Delo na cesti (1. februar 2019 ob 07:37)
Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 15. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-910, Sorica - Podrošt: Delo na cesti (15. marec 2019 ob 10:00)
RT-910, Sorica - Podrošt, pri Podroštu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 29. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek (31. december 2018 ob 07:45)
R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.

R2-424, Boštanj - Planina: Zaprta cesta (29. december 2018 ob 05:58)
R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 29. 6. 2019. Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.

R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek (24. september 2018 ob 10:18)
R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.

R3-668, Gabrje - Ratež: Delo na cesti (7. januar 2019 ob 08:27)
R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 4. 2019.

R3-716, Grad: Delo na cesti (7. januar 2019 ob 09:18)
R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.

R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti (14. februar 2019 ob 09:34)
R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 24. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti (28. september 2018 ob 10:06)
R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake (15. november 2018 ob 08:27)
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.

R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti (28. december 2018 ob 07:32)
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 29. 3. 2019.

R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta (31. december 2018 ob 08:03)
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.

R1-228 Spuhlja-Zavrč: Zastoj

R1-228, Spuhlja-Zavrč, mejni prehod Zavrč, Dubrava Križovljanska, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
Zadnji podatek: 19. marec 2019 ob 03:26

A4 Jurovci-Gruškovje: Zastoj

A4, Jurovci-Gruškovje, mejni prehod Gruškovje, Macelj, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
Zadnji podatek: 19. marec 2019 ob 03:26Vir: Prometno-informacijski center